Till senaste kommentaren

Finns det krav på extra medlemsmöte?

Hej!
Vi är inblandade i en rättsprocess mot ett byggföretag i Västsverige. Det gäller ansvaret för en fasadkonstruktion (enstegstätad). Vi vann stort i Tingsrätten men förlorade i Hovrätten. Nu undersöker vi med vår advokat möjligheterna att överklaga Hovrättens dom. Vår fråga är: Finns det något krav på vår styrelse att ha ett extra medlemsmöte inför ett sådant beslut?

Hälsningar
Björn

Visa bästa svaret

Kommentarer

  • Som huvudregel finns inget stämmokrav vad gäller rättsprocesser. Är saken av stor principiell vikt eller stor ekonomisk betydelse kan det dock ändå vara klokt av styrelsen att förankra saken hos medlemmarna på en stämma.

    Vid väsentliga ombyggnader av huset, ej löpande underhåll eller reparation, krävs stämmobeslut. SBCs jurister tillhandahåller en tjänst riktad mot advokater/jurister (Responsum) där de kan belysa en bostadsrättsjuridisk fråga ur rättsliga och strategiska aspekter, vanligtvis där frågan ställts på sin spets i en rättstvist.

    Ni är välkomna att hänvisa er advokat till oss för en mer djuplodande analys. Utlåtandet från SBC kan sedan utgöra ett effektfullt led i den rättsliga argumentationen.
    SBC Kundtjänst
    Bästa svaret

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.