Anmälan ordförande Bolagsverket

Hej
Måste vi anmäla ordförande i styrelsen till Bolagsverket om man inte gjort någon förändring?
MVH
Ingela

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Ingela och tack för frågan!

  Det är nya regler nu som anger att en ordförande ska registreras. Detta även om ingen förändring har gjorts.

  På denna artikel på Bolagsverket.se kan du läsa mer om hur det går till;
  https://bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/nyhetsarkiv-2019/anmal-ordforande-i-foreningen-senast-den-31-december-2019-1.18415
  Henrik Kundtjänst
 • Vår ordförande avgår under verksamaetsåret. Då består styrelsen bara av två ordinarie medlemmar och två suppleanter. Måste en extrastämma utlysas för val av en tredje ordinarie styrelseledamot?
  Hjh
  Anders
 • Hej Anders och tack för din fråga!

  Så här svarar en av juristerna på denna fråga;

  "Enligt lag om ekonomiska föreningar, 7 kap. 1 § ska en styrelse ha 3 eller fler ledamöter. Detta ska stå i stadgarna, t.ex. 3-7 ledamöter. Är antalet mindre är inte styrelsens beslut giltiga. Om en styrelseledamot är förhindrad att tillfälligt eller för en längre tid delta i styrelsens arbete, kan han eller hon ersättas endast av den som har utsetts till styrelsesuppleant. Han eller hon är, vid inträde i tjänst, i alla avseenden likställd med en styrelseledamot. Om det inte sägs något vare sig i stadgarna eller genom beslut av stämman, beslutar styrelsen om i vilken ordning suppleanterna ska träda i tjänst. När en ledamot avgått får suppleanter gå in istället för denne under resten av tiden fram till nästa ordinarie stämma. Efter mötet återgår suppleanten till att vara just suppleant."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Enligt en jurist hos er i Göteborg ska extrastämma hållas om 1 av tre styrelseledamöter har avgått! (Vi ska ha tre ordinarie och 2 suppleanter.
  Se henne svar nedan:
  "Det krävs extrastämma om man behöver välja en ordinarie styrelseledamot under årets lopp för att någon avgår och styrelsen då inte är fulltalig.

  Samma sak med suppleant. Krävs det enligt föreningens stadgar att det ska finnas två suppleanter och en suppleant inte längre är kvar, då krävs att man väljer ny suppleant vid extrastämma."

  Det stämmer inte med vad Henrik skrivit! Ni måste komma överens om vad det är som gäller. Mitt minne från tidigare är att juristen i Göteborgs svar stämmer med vad jag tror mig ha hört tidigare.
  Mvh
  Anders

  (Inlägget är redigerat av SBC. Namn borttaget)
 • Hej Anders,

  Vi beklagar den förlängda svarstiden, men här kommer svaret från juridikavdelningen;

  "Genom hänvisning i bostadsrättslagen gäller 7 kap. i lagen om ekonomiska föreningar beträffande föreningens ledning. Föreningen ska ha en styrelse med tre eller flera ledamöter. Antalet ledamöter samt högsta och lägsta antal ska framgå i stadgarna.

  För styrelseledamöterna får det utses en eller flera suppleanter. Det är alltså inte nödvändigt att det i en förening utses styrelsesuppleanter. Annat kan dock stå i just era stadgar, dvs. ett lägsta antal suppleanter. Antalet suppleanter eller lägsta och högsta antalet suppleanter ska anges i stadgarna.

  Här blir det alltså avgörande vad som närmare står i era stadgar, varför svaret från en handläggande jurist i ett specifikt rådgivningsärende där vi tar del av handlingar för bedömning i det enskilda fallet är bäst att förlita sig på.

  I 7 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar står det att ”En ny styrelseledamot behöver inte väljas förrän vid nästa årsstämma, om det är föreningsstämman som ska välja styrelseledamoten och styrelsen är beslutsför med kvarstående ledamöter och suppleanter.”

  Om en styrelseledamot är förhindrad att tillfälligt eller för en längre tid delta i styrelsens arbete, eller avgår i förtid kan han eller hon ersättas av den som har utsetts till styrelsesuppleant. Vid inträde i tjänst har en styrelsesuppleant samma kvalifikationer som en styrelseledamot och är i alla avseenden likställd med en styrelseledamot.

  Om styrelsen alltså inte är beslutsför med kvarvarande ledamöter och suppleanter sammantaget krävs extrastämma. Om antalet suppleanter understiger lägsta tillåtna antal enligt stadgarna ska en extrastämma för val av suppleant också kallas till."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.