Ansvar

Hej. Vi är en bostadsrättsförening bestående av ett antal fritidshus varav vissa av stugorna ligger för lågt i förhållande till havsnivån och en del ligger dessutom i en sänka där vattnet står länge efter blött väder. Med tanke på klimatförändringarna kommer havsnivån på sikt att höjas och då vädret troligen kommer att bli mer instabilt, kommer även detta påverka havsnivån och även regnmängderna.
Så vår fråga är:
Vad täcker bostadsrättsföreningens försäkring om en stuga gång på gång drabbas av översvämningar och kanske till och med blir obeboelig?
Är stugan den enskilde köparens ekonomiska ansvar vid skador pga naturkatastrofer eller är det föreningens?
Marken är ju föreningens, är det då föreningens ansvar att bekosta eventuell dränering för att rädda vissa hus ligger i riskzonen att fara illa eller är det de aktuella stugägarnas bekymmer?
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Helén och tack för din fråga!

  Detta är svaret vi fick då vi kontrollerade detta med en av våra jurister;

  "Det bästa är att läsa försäkringsbolagets villkor. Normalt sett täcks inte skador pga. utifrån kommande vatten av försäkringen. I en bostadsrättsförening ansvarar föreningen för att hålla huset, marken och lägenheterna i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt stadgarna åligger medlemmen. Det kan vara en god idé att konsultera jurist hos SBC vilka åtgärder föreningen kan vara skyldig att vidta för att förebygga skador på föreningens hus och lägenheterna."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.