Antalet ledamöter i styrelsen

I våra stadgar beträffande antalet personer som kan ingå i styrelsen står det: "Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter".
Betyder det att man kan ha sju ordinarie ledamöter och dessutom tre suppleanter, dvs maximalt 10 personer, eller betyder det att antal styrelseledamöter totalt, ordinarie och suppleanter, kan uppgå till maximalt sju personer?

Hälsningar

Bengt

Kommentarer

  • Hej Bengt och tack för din fråga!

    För att vara säker så kontrollerade jag med vår juristavdelning och fick svaret att det är alternativet maximalt 10 personer som stämmer, maximalt 7 ledamöter och 3 suppleanter.

    Med vänlig hälsning
    Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.