Till senaste kommentaren

Är styrelseprotokollen sekretessbelagda för medlemmarna i bostadsrättsföreningen?

SBC kundtjänst

Kommentarer

 • Om det är någon särskild fråga som en medlem har begärt besked om kan denne alltid kräva svar från styrelsen under förutsättning att styrelsen med hänsyn till sin tystnadsplikt kan lämna ut uppgiften. Det är dock upp till styrelsen att avgöra hur svaret ska lämnas. Det kan ske genom ett utdrag från ett protokoll som behandlar den aktuella frågan eller genom att styrelsen lämnar ett muntligt eller skriftligt svar i ett brev.
  Även om en bostadsrättshavare inte har rätt att ta del av protokollen finns naturligtvis rätt att få reda på vad som händer i föreningen. I många föreningar finns det informationsblad som publiceras några gånger om året, andra har regelbundna informationsmöten.
  SBC kundtjänst
 • Hej! Min fråga är om dagordning och protokoll för styrelsemöten ska vara tillgänglig för alla medlemmar och läggas in på gemensam hemsida och/eller sättas upp i trapphus? När jag frågade styrelsen om det här fick jag till svar att det inte är offentligt eftersom det kan innehålla känsliga uppgifter om ex en medlem.
  Tack på förhand
  Mvh
 • Hej Lena och tack för din fråga!

  Jag kontrollerade med vår juristavdelning och svaret ovan från 7:e november är det som gäller.

  Som tillägg kan sägas att styrelseprotokoll är inte offentliga, men styrelsen kan besluta att offentliggöra hela eller delar av protokollet men måste iaktta sin vårdplikt mot föreningen och inte röja känsliga uppgifter.

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • En styrelsemedlem förmedlar ett styrelseämne till utomstående person. Råder det inte tystnadsplikt för detta i styrelsen?

 • Hej och tack för din fråga!

  Efter en kontroll med en av juristerna så fick vi svaret;

  "Styrelsens ledamöter och suppleanter har tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att utomstående inte får ta del av information som på något sätt kan skada föreningen eller enskilda medlemmar."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Jag kan inte se att frågan är helt besvarad.

  Om det ex.vis är problem med byggnaden, så kan ju information skada föreningen, men den kan också skada medlemmens ekonomi. Till slut lär medlemmen upptäcka det, men sådan information vill man gärna ha skyndsamt.

  Fråga 1
  Har styrelsen tystnadsplikt gentemot medlemmar i detta fall?

  Fråga 2
  Finns något lagstöd för att styrelsen i stället skulle ha informationsplikt gentemot befintliga och ansökande medlemmar?

  Gunnel
 • Hej och tack för frågan!

  Så här svarade en av juristerna på frågan;

  "Styrelsen har att iaktta bl. a lojalitetsplikt, vårdplikt och tystnadsplikt samt även viss informationsplikt. Om det t ex uppstår problem i föreningens byggnad som kan tänkas påverka föreningens och dess medlemmar bör styrelsen informera medlemmarna om det. Beslut måste dock alltid tas i det enskilda fallet."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.