Till senaste kommentaren

Avstängning och utrangering av stadsgas till föreningen.

Vi är en förening med 32 hushåll. Vi har tre hushåll kvar som har gasspisar och avtal med en gasleverantör. Gasrören finns i fastigheten sedan byggåret 1946. Vi tänkte nu erbjuda dessa 3 att byta ut gasspisarna till elspisar på föreningens bekostnad och samtidigt stänga av gasleveranserna till föreningen och utrangera gasledningarna i huset. Alternativet är annars dyra underhållskostnader för våra gasledningar inom en snar framtid. Är detta en fråga som vi bör/skall hänskjuta till en föreningsstämma? Kan erbjudandet bryta mot likabehandlingsprincipen?
Mvh Ulf
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Ulf och tack för din fråga!

  Detta är svaret vi fick då vi kontrollerade detta med en av våra jurister

  "Hej, detta är en väsentlig förändring av huset. Vidare kommer dessa medlemmars lägenheter att påverkas med anledning av ombyggnaden. Då krävs ett särskilt förfarande enligt 9 kap. 16 §. Det krävs då antingen ett stämmobeslut med enkel majoritet om samtliga berörda medlemmar samtycker till ändringen eller (om dessa motsätter sig) att beslutet fattas av 2/3 av de röstande på föreningsstämman och beslutet dessutom godkänns av hyresnämnden.
  Det kan vara en bra idé att ta hjälp av en jurist på SBC för att tillse att formalian uppfylls och även för eventuell hjälp i hyresnämnden."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.