Till senaste kommentaren

Byte av bostadsrätt mot hyresrätt

Hej,
Jag har kollar upp att det är möjligt att byta en bostadsrätt mot en hyresrätt (1:a handskontrakt) Jag undrar hur vanligt det är och hur man går tillväga som första steg?
Det finns en hel del info om hur man gör när man har en hyresrätt och önskar byta till en bostadsrätt, men inte tvärtom. Dvs. hur bostadsrättsinnehavaren går tillväga och hur föreningen brukar se på det?

Kommentarer

 • Hej Lars, tack för ditt meddelande!

  Medlemmen ska överlåta bostadsrätten genom byte och hyresgästen som flyttar in måste godkännas som medlem av föreningen för att överlåtelsen ska vara giltig.

  Det krävs därför dels att en överlåtelsehandling upprättas, att överlåtaren söker utträde och att hyresgästen söker inträde i föreningen och beviljas medlemskap.

  SBC har jurister som kan bistå med att upprätta en överlåtelsehandling som uppfyller lagkraven. Det kan vara en god idé att medlemmen som önskar byta dels kontaktar styrelsen och frågar om den tilltänkta förvärvaren kan godkännas av föreningen och hyresgästen måste få ett godkännande av sin hyresvärd eller ytterst av hyresnämnden, innan överlåtelse sker.

  Ha en fortsatt bra dag!

  SBC Kundtjänst
 • Hej,

  Tack för svaret. En följdfråga. Betyder överlåtelsen att den nya ägaren tar befintliga lån och övrigt som ev. finns knutet till bostadsrätten?

  Med vänlig hälsning,
  Lars
 • Hej igen!

  Enligt hyreslagen kan den som
  uppställer om för överlåtelse av hyresrätten till bostad dömas till böter eller
  fängelse i högst sex månader. Att byta en hyresrätt mot erbjudande att man
  övertar lån skulle kunna vara ett förbjudet villkor, då övertagandet av lån
  skulle kunna ses som en särskild ersättning.

  Att byta hyresrätt mot bostadsrätt
  är i sig en inte okomplicerad fråga. Därför bör man i samband med ett sådant
  byte konsultera en jurist, det kräver en noggrann bedömning av samtliga
  omständigheter.

  Vid fortsatta frågor vänligen kontakta våra jurister på juridik@sbc.se .


  Ha en fin dag!

  SBC Kundtjänst
 • Men om man juridiskt får byta åt ena hållet hur kan det vara olagligt åt andra hållet - de är ju villkor för varandra
 • Hej Joakim. Tack för frågan!

  En kontroll med en av juristerna gav följande svar:
  "För att motverka s.k. svarthandel med hyreslägenheter har bytesrätten begränsats genom lagändring per den 1 oktober 2019. Lagändringen innebar bl.a. att bytesrätten begränsas till att avse enbart annan hyresrätt – byte mellan å ena sidan en hyresrätt och å andra sidan en bostadsrätt eller småhus är inte såsom tidigare möjlig. Regleringen finns i 12 kap. 35 § jordabalken."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Hej Joakim! Är det juridiskt möjligt att köpa ett småhus eller bostadsrätt till marknadspris och överlåta min hyresrätt (1:a handskontrakt) till säljaren om min hyresvärd godkänner det?

  Med vänlig hälsning,
  Per
 • Hej Per!

  Det här är vad en av juristerna kan säga om denna fråga;

  "Som jag uppfattar frågan handlar det här inte om ett byte. Enligt 12 kap. 34 § e contrario (dvs. om man läser den motsatsvis) får en hyresgäst överlåta hyresrätten till sin lägenhet om hyresvärden godkänner det."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.