Dagordning vid årsstämma

Min förenings styrelse anser att inga andra punkter än de som anges i stadgarna får tas upp i dagordningen för årsmötet. Jag har velat att man lägger till en punkt där man följer upp fattade beslut från föregående årsmöte. Styrelsen menar att det framgår av verksamhetsberättelsen, men min erfarenhet är att gjorda beslut ofta faller i glömska. Kan det verkligen vara möjligt att inga andra punkter än de som enligt stadgarna är obligatoriska får tas med i dagordningen?

Kommentarer

 • Hej Lars!
  Tack för din fråga!

  Vi tog frågan vidare till en av juristerna och fick följande svar;

  "Styrelsen har på stämman en upplysningsplikt enligt 6 kap. 29 § lag om ekonomiska föreningar. Upplysningar ska lämnas om någon medlem begär det rörande förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på föreningsstämman eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens ekonomiska situation, om det kan göras utan väsentlig skada för föreningen.

  Vidare kan en medlem begära skriftligen hos styrelsen att ett ärende behandlas vid en föreningsstämma (motion). Begäran ska inkomma i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till föreningsstämman (brukar framgå i stadgarna).

  I övrigt framgår det av era stadgar vilka punkter som ska förekomma på dagordningen."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Tack för ett ganska snabbt svar, men det var tyvärr inte svaret på frågan: Får dagordningen inte innehålla någon annan punkt utöver de som enligt stadgarna skall finnas med. (Tydligare än så tror jag inte att jag kan formulera min fråga.)

  Vänliga hälsningar
 • Hej!

  Här kommer svaret från juristen;

  "Finns andra punkter på dagordningen än vad som framgår av stadgarna så måste styrelsen ta med dessa i kallelsen. Det går alltså att ta upp punkter i kallelsen utöver vad som framgår av stadgarna."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.