Entrétavlan

Vi undrar om vi måste ha namn på alla boende i respektive lägenhet och uppgång uppsatta i entréerna? Finns det regler, lagar som styr? Skulle underlätta styrelsens arbete att slippa uppdatera så ofta, med tanke på stor omsättning av boenden.

Kommentarer

  • Hej Louise och tack för frågan!

    Vi kollade med våra jurister vad som kan sägas om detta och fick svaret

    "Det finns ingen skyldighet att lista namn på bostadsrättshavare i en trapphustavla i portuppgången. Däremot finns en skyldighet för fastighetsägaren att anslå en lista med lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden (16 § lagen om lägenhetsregister). Dock underlättar det för posten att komma fram. På brevinkast och fastighetsbox måste dock namn anslås för att posten ska kunna levereras."

    Med vänlig hälsning
    Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.