Extrastämma digital

Hej! Vi har kommit i ett läge där vi önskar att så snart det är möjligt genomföra en stadgeändring. Kan man göra detta med digital extrastämmor? Eller gäller digital stämmor endast årsstämmor. Vi planerar den första extrastämman 14 jan 2021.
Bästa hälsningar

Kommentarer

  • Hej Erik och tack för frågan!

    En kontroll med en av våra jurister gav detta svar:

    "Det går att kalla till extrastämma som digital stämma i kombination med poströstning enligt den tillfälliga lagen. Den gäller dock endast fram t o m årsskiftet. Den 2 december kommer dock riksdagen att ta ställning till förlängning av den tillfälliga lagen till årsskiftet 202/2022. Även om en förlängning sannolikt kommer beslutas är det bäst att avvakta riksdagsbeslutet innan kallelse sker."

    Med vänlig hälsning
    Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.