Extrastämma

Hej, vi ska ändra ett par punkter i våra stadgar och det behövs två stämmor för det. Kan man ha extrastämman angående stadgebytet före den ordinarie stämman där även stadgeändringen behandlas?
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Lars och tack för frågan!

  Vi beklagar den längre svarstiden.

  Vi kontrollerade detta med juristerna och fick svaret

  "Om alla röstberättigade medlemmar i föreningen närvarar på stämman och röstar ja till stadgeändringen så räcker det att beslutet tas på en (1) föreningsstämma. I annat fall krävs att beslut tas på två av varandra följande stämmor med enkel majoritet på den första och kvalificerad majoritet på den andra. Det spelar ingen roll om det är fråga om extra eller ordinarie stämma, utan det viktiga är att det inte inträffar en stämma däremellan."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.