Fakturerad för OVK-besiktning

Hej,

Styrelsen i min BRF har fattat beslut om att medlemmarna själva ska stå kostanden för OVK-besiktning (täthetsprövning av kanaler) i sina lägenheter. Besiktningsföretaget har inte utfört täthetsprövningen i min lägenhet, utan filmat kanalen från vinden. Jag har fått en faktura på över 4 000 kr för en liten tvåa, från besiktningsföretaget och funderar på om detta kan vara förenligt med bostadsrättslagen?

Kommentarer

 • Hej Thomas och tack för din fråga!

  Vi kontrollerade detta med juristavdelningen och svaret blev som följer;

  "Ansvars- och kostnadsfördelningen avseende huset och lägenheterna regleras dels i era stadgar och dels i bostadsrättslagen 7 kap. 12 §. I lagen står följande: "Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler."

  Är det så att det är fråga om en ventilationskanal som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet ska föreningen stå för detta, men om en medlem gjort ändringar i sin lägenhet som påverkar ventilationen kan utfallet bli ett annat. Hur de gemensamma kostnaderna fördelas regleras i era stadgar."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.