Fel som ej åtgärdas

Jag och mina grannar har väldigt många fel i sina lägenheter. Föreningen är mycket långsam med att åtgärda dem.
Vissa fel är så pass allvarliga så därför undrar jag, kan jag avstå att betala hyresavgiften framöver?
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Henning och tack för din fråga!

  Vi tog frågan vidare till en av våra jurister som svarade

  "Bostadsrättsföreningen har en skyldighet att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte åvilar bostadsrättshavaren. Om föreningen försummar sin skyldighet har ni som bostadsrättshavare rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid lägenheten är bristfällig. En bostadsrättshavare kan även få rätt till skadestånd om bristen beror på försummelse från föreningens sida. Vilket ansvar som åvilar er bostadsrättshavare finner ni i föreningens stadgar."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.