Fönsterbyte

Hej! Detta gäller en ansvarsfrågan, vem bör ta kostnaden för ett byte av skadade takfönster. Fönsterna har fått bestående kondensskador på fönsterkassetternas mellersta glas samt går ej att öppna, ngt som troligen orsakats av otätheter i fönsterramen. Skadorna har funnits i mer än 5år. Tolkningen av bostadsrättslagen (7 kap 12 §) är att innehavaren på egen hand ska bekostnad underhåll och hålla lägenheten i gott skick. Och exakt vad innehavaren ansvarar för ska framgå i föreningens stadgar, om något inte framgår i stadgarna är det istället föreningens ansvar att reparera. I våra stadgar 35§ framgår endast att bostadsrättshavaren ansvarar för underhåll och reparationer ”till fönster hörande beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster. För skada på fönster genom inbrott eller annan åverkan på fönster svarar bostadsrättshavaren.”, i övrigt ingenting om fönster. Skadorna på takfönster har som sagt ej uppkommit p.g.a. innehavarens vårdslöshet eller försummelse och inte heller genom inbrott. Vem bör stå för kostnaden i detta fall? Mvh Emelie

Kommentarer

 • Hej Emelie och tack för frågan!

  Jag tog den vidare till juristerna och fick följande svar;

  "Tack för utförlig beskrivning. Utgångspunkten är att
  föreningen ansvarar för allt underhåll av såväl huset, marken som lägenheterna.
  I stadgarna kan man dock skriva att medlemmen ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick, men medlemmen kan inte åläggas ansvar för annat än den egna lägenheten. I era stadgar finns en uppräkning av de delar av fönstret som medlemmen svarar för. För att utläsa föreningens ansvar för fönstrena läses bestämmelsen "motsatsvis", dvs. man tillämpar en uteslutningsmetod.
  Allt som inte åligger medlemmen svarar föreningen för. Med andra ord är det
  föreningen som i det här fallet - vid frånvaro av vårdslöshet hos medlemmen - som svarar för reparation av de delar av fönstret som inte uttryckligen åligger medlemmen."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Mitt takfönster:

  Henrik, ditt svar till Emelie innebär väl alltså att när det gäller fönsterbyte pga att fönstret inte längre går att öppna eller stänga och synbarligen hänger lite snett!! både leverantören Velux och den licensierade montören säger att det måste bytas.
  min ordförande säger att jag själv får stå för kostnaden... ca 28.000 kr! I våra stadgar står det precis som i Emelies ovan.

  Tacksam för snabbt svar!!
 • Hej och tack för din fråga!

  Vi kontrollerade med en av våra jurister och svaret blev

  "Om fönstret inte går att öppna och det inte beror på någon del du som bostadsrättshavare svarar för enligt stadgarna, åligger det föreningen att avhjälpa problemet."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.