Förbjuda beträdelse av mark

Hej
Har man rätt att förbjuda andra än de boende i föreningen att gena över av föreningen hyrd mark.
Det gäller Hårdgjorda ytor
Mvh Lasse
Lasse

Kommentarer

  • Hej Lasse och tack för din fråga!

    Så här svarar en av juristerna på frågan;

    ''Av kommunens detaljplan framgår vad som är allmän plats, kvartersmark eller dylikt, vilket i sin tur styr om föreningen kan förbjuda utomstående att nyttja området.''

    Med vänlig hälsning
    Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.