Fråga angående projekt

Hej!
Jag sitter i en brf och i en planeringsgrupp med andra föreningar på samma samfällighet som planerar elledningsnät och eluttagsladdare för elbilar till våra garage.
Installationskostnader blir ganska höga, dock med förväntad subvention.
Räcker det med ett majoritetsbeslut på styrelsesammanträde eller är det ett stämmobeslut som behövs?
Tack på förhand.

Kommentarer

 • Hej Anders och tack för frågan!

  Jag har tagit den vidare till kollegor som kan svara på den och jag väntar på svar. Då det gått några dagar nu så tänkte jag att jag ska uppdatera dig så du vet att vi arbetar med den, och att svar kommer så fort jag fått det,

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Hej!
  Jag har nu fått svar av en kollega på juridik-avdelningen. Jag kopierar in det nedan:

  "
  Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen. Detta
  låter dock som en förhållandevis stor investering som får ekonomiska
  konsekvenser för delägarna varför det bör fattas av medlemmarna på stämman genom majoritetsbeslut. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Stämmobesluten verkställs sedan av styrelsen."


  Henrik Kundtjänst
 • Det bör väl vara likartat beslut av alla inblandade föreningars stämmor.
  Det är väl också bestående förändring av fastigheten eller....
 • Hej Iris!
  Jag tog din kommentar vidare till våra jurister och fick svaret

  "Bostadsrättsföreningens medlemskap i samfälligheten
  utövas bostadsrättsföreningens styrelse. En bostadsrättshavare i föreningen är
  inte medlem i samfälligheten. Tanken är att den som är bostadsrättshavare i
  första hand ska vända sig till styrelsen i föreningen för att påverka
  samfälligheten och sedan får styrelsen driva frågan i samfälligheten. Det
  åligger bostadsrättsföreningens styrelse att bereda ärenden som ska behandlas
  på samfällighetens stämma med sina medlemmar, t ex på en föreningsstämma innan
  samfällighetens stämma, innan man beslutar sig för hur man ska rösta."

  Vänliga hälsningar
  Henrik Kundtjänst
 • Hej
  Jag är nog inte av annan åsikt . Vad jag avsåg med min kommentar gällde ingrepp i fast egendom i alla föreningarna./Iris
 • Hej och tack för förtydligandet!

  Jag var lite osäker på hur jag skulle tolka kommentaren, så jag tog den vidare och fick då svaret jag postade. Men det ledde ju till en förklaring, så något gott kom ur det.

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.