Till senaste kommentaren

Kan föreningen bli ersättningsskyldig?

Kan föreningen bli ersättningsskyldig om en lägenhet fuktskadas på grund av eftersatt yttre underhåll?
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Betty!

  För att en bostadsrättsförening ska bli skyldig att sätta ner avgiften eller betala skadestånd krävs dels att det föreligger en sakskada och dels ett orsakssamband mellan skadan och en vårdslös handling eller underlåtenhet.

  Att det uppstår en skada i en bostadsrättslägenhet på grund av en brist i den del av huset som omfattas av föreningens underhållsansvar medför inte per automatik att föreningen blir skyldig att sätta ner avgiften eller betala skadestånd till medlemmen.

  Råder tvist om ersättning kan föreningens styrelse kontakta SBC Juridik för en bedömning av ansvarsfrågan. SBC företräder inte enskilda bostadsrättshavare som ligger i tvist med sin förening.
  SBC Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.