Till senaste kommentaren

Grundavgifter(ursprungliga insatser)

Finns någon regel för att grundinsatserna ska betraktas som "Bundet Eget Kapital" d v s inte får eller kan användas ex för fastighetsunderhåll?

Kommentarer

 • Hej Sven och tack för din fråga!

  Vi beklagar det sena svaret. Vi kontrollerade detta med en av våra ekonomer och svaret är som följer;

  "Enligt 3 kap. 10 b § ÅRL ska eget kapital i en ekonomisk förening delas upp enligt följande:
  Bundet eget kapital: Inbetalda insatser, insatser tillgodoförda genom insatsemission, upplåtelseavgifter (brf), uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig.

  Fritt eget kapital/ansamlad förlust: Fria fonder, var för sig, balanserad vinst/förlust samt vinst/förlust för räkenskapsåret.

  Att det är bundet eget kapital betyder i sig inte att det inte kan användas till fastighetsunderhåll, eftersom fonden för yttre underhåll som är avsedd för just fastighetsunderhåll också är bundet eget kapital och ianspråktaganden oftast beslutas av årsstämman. Däremot kan du jämföra medlemsinsatserna med ett aktiekapital i ett aktiebolag. Det måste finnas för att företaget ska existera."


  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.