Har SBC någon information angående solceller?

SBC erbjuder förstudier solceller

SBC har förnyat och utökat sitt samarbetsavtal med energikonsultbolaget Aktea Energy. Förnyelsen avser samarbetet kring utförandet av energideklarationer och därtill hörande delar. Utökningen gäller erbjudande till BRF:er om utförande av förstudier av
  • Solceller
  • Laddinfrastruktur för elbilsladdning
Liksom för energideklarationer så kan vi nu erbjuda föreningar med upp till 70 lägenheter ett enhetspris för respektive förstudie och i förlängningen erbjuda en kombinationsrabatt.

Förstudie solceller innehåller:

• Beskrivning av fastigheten och dess elbehov
• Förslag på placering av solcellerna
• Simulerad solelproduktion
• Månatlig solelproduktion och självförsörjandegrad
• Investeringskostnad och kostnadsbesparing
• Gällande lagar och regelverk
• Rekommendation och handlingsplan

Föreningar nu kan få tillgodogöra sig motsvarande momsvärde på investeringen av solceller samt att SBC erbjuder föreningar IMD individuell mätning och debitering  via avgiftsavierna av t ex just användning av laddstolpe för elbil.

Föreningar kan ansöka om investeringsstöd hos Naturvårdsverket för just installation av laddstation för elbil hos flerfamiljshus och investeringsstöd för installation av solceller hos Energimyndigheten (Energimyndigheten
ansvarar för stödet. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna. BRF:er kan söka
stödet via Boverkets e-tjänst där de också kan följa ärendet eller så  kan
 de söka stödet via länsstyrelsen i sitt län).


För mer information och beställning se https://www.sbc.se/tjanster/energi-och-miljo/

För ytterligare information, skicka en förfrågan till projektledningstockholm@sbc.se
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.