Till senaste kommentaren

Har styrelsen rätt att neka medlemmar i bostadsrättsföreningen från att delta i (extra)stämma?

Hej!

Vår styrelse har bestämt att vi skall hålla en extrastämma angående laddstolpar den 16/5 (alltså ingen årsstämma). För att undvika en större folksamling skriver styrelsen i kallelsen att "Endast en person per lägenhet får närvara". Vi har i många fall fler än en person/lägenhet som är medlemmar, och som jag har förstått det så har en medlem rätt att delta i stämmor enligt 6 kap. 2 § Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Min fråga är alltså om styrelsen kan neka medlemmar från att delta i (extra)stämman?


Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Frida!
  Tack för frågan!

  Enligt kollegan på juristavdelningen, som jag tog frågan vidare till, så är svaret
  "Nej, styrelsen kan inte förbjuda medlemmar att delta. De kan dock rekommendera medlemmarna att endast komma en per lägenhet. Medlemmar kan också uppmanas lämna fullmakt till ombud. Styrelsen kan i och med ny tillfällig beslut att ett ombud får företräda fler medlemmar än vad som gäller enligt stadgarna, vilket i praktiken innebär att ombudet kan företräda t.ex. 10 medlemmar. Det finns också möjlighet att hålla en stämma med digital närvaro genom att boka en extern ordförande från SBC."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.