Frågor angående tomträttsavgäld.

När kommer omförhandlingen att äga rum?
Finns det redan en planerad höjning för att matcha den höjda tomträttsavgälden?
Sträcker sig höjningen över flera år för att bli mjukare?
Visa bästa svaret

Kommentarer

  • Hej Adam!

    Bostadsrättsföreningar kan ha ett tomträttsavtal med antingen kommun eller staten. Vid omförhandling behöver styrelsen kontakta den de skrivit tomträttsavtalet med. Det är även styrelsens ansvar att ta hänsyn till detta i budget och besluta om en plan för hur man ska ta hänsyn till detta i form av justering av avgifterna.

    Som boende kan man vända sig till styrelsen med frågor angående sin förenings avtal.
    Henrik Kundtjänst
    Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.