Till senaste kommentaren

Hembud vid försäljning av bostadsrätt.

Hej!
Har vid något tillfälle sett att en bostadsrättsförening tillämpar hembud enligt föreningens stadgar. Dvs föreningens medlemmar har rätt att matcha ett vinnande bud vid en försäljning och på så sätt få förtur till en bostadsrätt som är på väg att säljas till en ny blivande medlem. Är detta tillåtet? Är det möjligt att införa denna möjlighet i en förenings stadgar via en vanlig stadgeändring?
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Anders!
  Tack för frågan!

  Jag har tagit frågan vidare till kollegorna på juridikavdelningen och återkommer så snart jag får svar.
  Henrik Kundtjänst
 • hej igen,
  Nu har jag fått svar, och det lyder som följer:

  "I 6 kap. 9 § bostadsrättslagen
  står följande:

   

  ”En bostadsrättsförening får i sina stadgar ta in ett förbehåll om att föreningen eller medlemmarna vid övergång av bostadsrätt till lokal skall ha rätt att lösa bostadsrätten. Stadgarna skall i så fall ange i vilken ordning lösningsrätten skall tillkomma föreningen eller medlemmarna, inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos förvärvaren samt efter vilka grunder ersättning för bostadsrätten skall bestämmas och inom vilken tid den skall betalas.”

   

  En hembudsklausul är alltså möjlig att inför endast i fråga om bostadsrättslokaler. Dvs. sådana lägenheter som inte är avsedda för bostadsändamål utan t.ex. näringsverksamhet men som innehas med bostadsrätt. Det kan föras in via en stadgeändring men är giltig endast om samtliga bostadsrättshavare som berörs av ändringen gått med på beslutet. Dessutom gäller de vanliga bestämmelserna om stadgeändring, dvs. normalt sett två på varandra följande beslut med enkel majoritet på första beslutet och två tredjedelars majoritet på det andra. Det är med andra ord inget vanligt förfarande. Om ni vill genomföra en sådan stadgeändring rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist för att inte missa någon del av formalian och få hjälp med formulering av klausulen.

   

  Hembudsklausul för bostadslägenheter fanns före den 1juli 1992 men upphörde därefter. En del föreningar kan ha kvar äldre stadgar varav detta framgår, men lagen tar över. Dessa föreningar bör uppdatera sina stadgar så att de överensstämmer med gällande lagstiftning.

  "
  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.