Inglasning av balkong

Jag vill glasa in min balkong likt flera i området gjort. Nu har 1 av 3 tillfrågade grannar motsatt sig min inglasning. Räcker det att 1 av 3 säger nej för att jag inte ska få genomföra inglasningen?

Kommentarer

 • Hej Catrine och tack för din fråga!

  Så här svarar en jurist på din fråga;

  "Nej, det finns ingen vetorätt för grannar på det sättet. Det finns två äldre rättsfall från Regeringsrätten där inglasning av balkonger på flerbostadshus bedömdes vara tillbyggnader enligt äldre plan- och bygglagen. Rättsläget är dock osäkert hur detta skulle bedömas enligt nya plan och bygglagen då det saknas praxis från Mark- och miljööverdomstolen. Är det fråga om en tillbyggnad krävs godkännande från berörda medlemmar och ett särskilt förfarande på föreningsstämman, men det sker en prövning och grannarnas uppfattning är inte avgörande för frågan. Även om det inte skulle betraktas som en tillbyggnad så är det ett styrelsebeslut."

  Ha en fortsatt bra dag!

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.