Insynsskydd för balkong

Kan en bostadsrättsförening med lagstöd kräva att en medlem i bostadsrättsföreningen året om skall ha ett insynsskydd i tyg monterat enligt generella bestämmelser i föreningens råd och anvisningar. Frågan gäller inte om bostadsrättsinnehavaren har rätt att montera ett insynsskydd i annan färg utan frågan rör rätten till att göra valet att inte ha något skydd alls monterat, med motivationen att lägenheten då blir ljusare då balkongskyddet annars hindrar mycket ljus eftersom balkongen redan är skuggig då den ligger mot norr.

Kommentarer

 • Hej Bruno och tack för din fråga!

  Här kommer ett svar från våra jurister;

  "Det tycks som att det finns ett påbud i ordningsreglerna om insynsskydd, det är alltså fråga om en ordningsregel som styrelsen ställt upp.

  Enligt enligt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen (1991:614) ska bostadsrättshavaren vid sitt nyttjande av lägenheten iaktta sundhet, ordning och gott skick samt rätta sig efter de regler som föreningen meddelar, om dessa är i överensstämmelse med ortens sed.

  Ordningsreglerna får inte vara godtyckliga, vilket förtydligats med att de ska vara motiverade av ett verkligt intresse för föreningen eller dess medlemmar. Genom denna skyldighet för bostadsrättshavaren görs en avvägning mellan den enskildes frihet i nyttjandet av bostadsrätten och föreningens och dess medlemmars berättigade intresse av att de boende inte utsätts för risker och störningar i orimlig omfattning, samt att fastighetens förvaltning och skötsel inte försvåras.

  Ett generellt påbud som detta kan möjligen motiveras med att utsmyckningen av balkongerna ska vara enhetlig, vilket skulle kunna vara acceptabelt förutsatt att ingen orimligt omfattande inskränkning i nyttjanderätten för den enskilde medlemmen sker. Du tycks dock ha rest flertalet argument som talar mot ett insynsskydd.

  SBC kan inte ta ställning i frågan utan att närmare ta del av de skäl som föreningen har för påbudet och den avvägning som har gjorts mellan kollektivets och den enskildes intresse samt kännedom om förhållandena i det aktuella området om det kan anses vara vanligt förekommande på bostadsfastigheterna. SBC ger inte heller råd till enskilda medlemmar, men om styrelsen önskar få detta diskuterat och bedömt kan de konsultera SBC:s jurister."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Hej!


  Kan en bostadsrättsförening genom sina ordningsregler bestämma att jag inte får ha gardiner eller insynsskydd i min inglasade altan? Ordningsreglerna säger att man får dra för gardiner/rullgardiner när man är på altanen eller vistas där. Föreningen motiverar dessa regler med att man inte ska skymma sjöutsikten för altanerna bakom sin egna altan.
 • Hej Signe och tack för frågan!

  Vi beklagar den väldigt förlängda svarstiden som blivit för denna fråga.

  Vi kontrollerade detta med en av juristerna och fick följande svar;

  "Ordningsregler i en bostadsrättsförening ska inte vara godtyckliga eller strida mot ortens sed. Det är därför viktigt att de är förankrade bland föreningens medlemmar och att de är upprättade i föreningens intresse. Det kan vara lämpligt att anta ordningsreglerna på en föreningsstämma för att säkerställa att de får legitimitet bland föreningens medlemmar. Du kan alltid inge en motion till stämman med förslag på justerade ordningsregler."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.