Till senaste kommentaren

Kan föreningen hindra renovering på helger?

Hej!
Kan bostadsrättsföreningen hindra medlemmar att renovera under helgen genom att skriva in detta i stadgarna, att renovering endast får genomföras på vardagar mellan 8-17?

Kommentarer

 • Hej Tomas och tack för frågan!

  Vi vidarebefordrade frågan till vår juristavdelning och fick svaret;

  "Man kan i samband med att tillstånd till ombyggnation beviljas eller i samband med att man kontrakterar en entreprenör föreskriva eller avtala om att vissa ordningsregler ska följas och i allmänhet uppställa ordningsregler kring detta. Vissa störningar får man till följd av nödvändiga byggåtgärder tåla som är av övergående natur, men det borde vara i enlighet med "god sed" att ha en ordningsregler om att inga störande arbeten får förekomma kvälls- eller helgtid."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Hej,
  Hur gör man när grannar gör renoveringsarbete under helger -främst eftermiddagar,trots att de blivit ombedda att avstå från just dessa tider-och det förekommer helg efter helg??
  Har frågat styrelsen om det kan finnas möjligheter om "lokala bestämmelser"som skulle avråda boende från att göra renoveringsarbete under helger-men fick endast en kopia med stadgar som säger att det skall vara tyst efter kl 23.
  Upplever inget intresse från styrelsen överhuvudtaget angående detta -trots att undertecknad har upplevt och påtalat dem en klar försämring av boendemiljön.
 • Hej och tack för frågan!

  Vi tog även denna fråga vidare till våra jurister som svarade;

  "SBC rekommenderar att föreningen tar fram ordnings- och trivselregler vilka lämpligen reglerar hur och när störande arbeten får ske inom huset. Om du upplever att störningarna innebär hinder och men i din nyttjanderätt ska du anmäla det till styrelsen som då har en skyldighet att utreda frågan och vidta nödvändiga åtgärder för att de ska upphöra."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.