Till senaste kommentaren

Kan föreningen säga upp ett garagekontrakt om vi misstänker att garaget används felaktigt?

SBC kundtjänst
Visa bästa svaret

Kommentarer

  • Den medlem som hyr garaget, har inte rätt att använda garaget för annat ändamål än det avsedda. Det avsedda ändamålet med garaget är biluppställningsplats, inte förråd eller något annat, vilket bör framgå av avtalet. Garagehyresgästen har endast vad man kallar för ett indirekt besittningsskydd, vilket innebär att kontraktet för garaget alltid kan sägas upp till hyrestidens utgång. I de fall hyresvärden (föreningen) inte har tillräckliga skäl för sin uppsägning kan hyresgästen ha rätt till skadestånd, vilket i den här typen av ärenden är maximerat till en årshyra. Det som dock är viktigt att tänka på är att föreningen behandlar sina medlemmar lika.
    SBC Kundtjänst
    Bästa svaret

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.