Till senaste kommentaren

Kan jag som bostadsrättshavare hyra ut min lägenhet som jag vill?

SBC kundtjänst
Visa bästa svaret

Kommentarer

  • Som bostadsrättshavare får man inte hyra ut/upplåta sin bostadsrätt hur som helst. Enligt bostadsrättslagen krävs styrelsens samtycke eller hyresnämndens tillstånd (undantag för bland annat kommun och landsting som innehar bostadslägenhet för permanentboende).

    Observera att ingen hyra eller annan ersättning måste betalas för att reglerna ska gälla och i lagen anges därför "andrahandsupplåtelse" istället för "andrahandsuthyrning". Otillåten andrahandsupplåtelse kan utgöra grund för förverkande av bostadsrätten
    SBC Kundtjänst
    Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.