Kan man skjuta på föreningens årsstämma?

En föreningsstämma ska hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång. För att hålla föreningsstämma krävs en ordförande på stämman, en extern från t.ex. SBC eller intern (medlem), samt 1-2 justerare beroende på vad stadgarna säger. Ordföranden kan själv föra protokollet. Det krävs alltså 2-3 personer på en stämma för att besluten där ska bli giltiga. Alla medlemmar måste dock få kallelsen på rätt sätt och i rätt tid. Medlemmar som uppvisar sjukdomssymptom som befaras vara Corona-smitta bör uppmanas att inte närvara personligen utan rösta via befullmäktigat ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. Make, sambo eller annan medlem får alltid vara ombud, ombudskretsen kan dock vara större om det står i stadgarna. Som utgångspunkt enligt lag får ett ombud företräda högst 3 medlemmar, stadgarna kan dock föreskriva att man får företräda färre eller fler. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad och gäller högst ett år från utfärdandet. Genom att följa dessa riktlinjer kan antalet fysiskt närvarande medlemmar begränsas och stämmorna ändå hållas som planerat.
Stefan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.