Till senaste kommentaren

Kan man skjuta på föreningens årsstämma?

En föreningsstämma ska hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång. För att hålla föreningsstämma krävs en ordförande på stämman, en extern från t.ex. SBC eller intern (medlem), samt 1-2 justerare beroende på vad stadgarna säger. Ordföranden kan själv föra protokollet. Det krävs alltså 2-3 personer på en stämma för att besluten där ska bli giltiga. Alla medlemmar måste dock få kallelsen på rätt sätt och i rätt tid. Medlemmar som uppvisar sjukdomssymptom som befaras vara Corona-smitta bör uppmanas att inte närvara personligen utan rösta via befullmäktigat ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. Make, sambo eller annan medlem får alltid vara ombud, ombudskretsen kan dock vara större om det står i stadgarna. Som utgångspunkt enligt lag får ett ombud företräda högst 3 medlemmar, stadgarna kan dock föreskriva att man får företräda färre eller fler. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad och gäller högst ett år från utfärdandet. Genom att följa dessa riktlinjer kan antalet fysiskt närvarande medlemmar begränsas och stämmorna ändå hållas som planerat.
Stefan
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej! Jag bor i en förening som ni förvaltar då fastighetsutvecklaren ännu inte färdigställt bygget och vi boende där med inte har övertagit ansvaret för föreningen. Vi har ännu inte haft en fullständig stämma för 2021, och det saknas revisionsberättelse och underskrift av revisor i årsredovisnigen (för 2021). Vad har vi boende för rättigheter i ett sånt här fall? Vi har ingen riktig insyn i föreningens ekonomi osv. De har även höjt avgiften utan att kunna styrka med ekonomiskt underlag varför, utan hänvisar endast till Riksbankens räntehöjning.

  Tacksam för hjälp!
  Johanna
 • Hej Johanna och tack för din fråga!

  Vi beklagar den förlängda svarstid som råder för dessa frågor för tillfället. Vi tog frågan till juristerna som svarade

  "Det är styrelsens uppgift att tillse att förvaltningen av föreningens hus och mark sker på ett ändamålsenligt sätt. Därtill är det styrelsen som har till uppgift att fastställa avgifterna till föreningen om inget annat har bestämts i stadgarna. På kommande årsmöte har medlemmarna en möjlighet att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Ett sådant beslut innebär att medlemmarna reserverar sig för möjligheten att framföra ett anspråk mot den/de ledamöter som inte beviljats ansvarsfrihet."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.