Till senaste kommentaren

Kan vår son bo i våran bostadsrätt?

Hej.
Jag och min sambo äger en bostadsrätt till 100%, men vi bor inte där utan är mantalsskrivna på annan ort och utnyttjar bostadsrätten bara då och då.
Meningen vi har med denna bostadsrätt, är att vi ska kunna flytta dit en dag, när vi blir pensionärer och inte orkar med vårt hus som vi bor i idag.
Nu undrar jag kan vår son, som är vuxen och mantalsskriven på samma adress som oss, bosätta sig och mantalsskriva sig på bostadsrättens adress?
Vi tänker inte hyra ut bostadsrätten till vår son, utan han hör till familjen och vi tycker att det är ok för oss.
Kan bostadsrättsföreningen ha synpunkter på detta?
Är det enklare om vår son vore delägare av bostadsrätten?
Jag vill gärna ha svar på dessa tre frågor.
Mvh
JanP
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Jan och tack för frågan!

  Jag beklagar att det tagit längre tid än vanligt för ett svar att komma. Vi har tagit frågan vidare till våra jurister, men ej fått något svar ännu.

  I detta inlägg så finns en liknande frågeställning besvarad, men vi har tagit frågan vidare för att se om det är någon skillnad i ärendet du beskriver. Då ett svar kommer så postar vi det i denna tråd.
  Jag vill hyra ut min bostad i andrahand. Hur gör jag då?

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Hej igen!

  Vi beklagar den förlängda svarstiden som råder just nu. Här kommer ett svar för din fråga;

  "Andrahandsupplåtelse i bostadsrättslagens mening förutsätter inte att det utgår hyra, även om det oftast gör det och därför till vardags kallas "andrahandsuthyrning". Andrahandsupplåtelse, vilket kräver tillstånd från styrelsen, är när någon självständigt får använda lägenheten. Huruvida självständighetskriteriet är uppfyllt prövas i en helhetsbedömning av samtliga omständigheter där bl.a. er mantalsskrivning på annan adress talar för att det är ett självständigt brukande för sonen och därmed tillståndspliktig andrahandsupplåtelse. Ger inte styrelsen tillstånd kan frågan prövas i hyresnämnden.

  Klart är dock att om er son äger en aldrig så liten andel i bostadsrätten och därmed också är medlem i föreningen, så blir det inte fråga om andrahandsupplåtelse. Det krävs dock ett godkännande från föreningen av medlemskapet vilket de har rätt att neka i det här fallet, när det inte rör sig om överlåtelse av andel till annan än sambo eller make/maka, såvida inte stadgarna säger annat"

  Vänliga hälsningar
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.