Köksrenovering

Vad gäller vid renovering av kök. Vi har vid OVK upptäckt att förra hyresgästen byt ut vår klimatfläkt  till en kolfilter fläkt.I våra stadgar står det klart att endast målning får utföras på fläkten. Nu hävdar utföraren att det är den nya ägaren som skall bekosta återställningen med hänvisning till köparens besiktning skyldighet.
Vad gäller för återställandet?

Kommentarer

 • Hej Leif och tack för frågan!

  Jag har tagit frågan vidare till våra jurister för att se om det är något vi kan svara på. Jag återkommer så fort jag fått svaret.
  Henrik Kundtjänst
 • Här kommer svaret:

  "Ni skriver ”hyresgäst” men det
  verkar vara fråga om ett köp varför vi antar att det är fråga om en medlem i
  föreningen som överlåtit sin lägenhet. En medlem som förvärvar lägenheten tar
  över ansvaret för det ”inre underhållet”, dvs. det som enligt stadgarna uttryckligen
  åligger medlemmen att ansvara för. I det här fallet verkar det vara så att en
  medlem har gjort en ändring i en del av lägenheten som inte omfattas av det
  inre underhållet, dvs. medlemmen ansvarar bara för ”målning”. Om en skada har
  uppstått för föreningen ska föreningen istället kräva ersättning av den som
  orsakat skadan. En medlem som förvärvar en lägenhet övertar endast ansvaret för
  brister inom det inre underhållet och inte ett skadeståndsansvar för skador på
  andra delar av lägenheten eller huset. Enligt stadgarna är föreningen skyldig
  att reparera/återställa brister inom sitt ansvarsområde. Sedan får föreningen
  kräva ersättning av den som orsakat bristen/felet.

  "
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.