Konvertera förråd

Vi har ett överflöd av förrådsutrymme i föreningen. Jag undrar vad som skulle krävas för att få slå ihop två förråd och konvertera dem till en lokal jag kan använda för hobby- och snickeriarbete.
Jan

Kommentarer

  • Hej Jan och tack för din fråga!

    Vi tog frågan vidare till en jurist och fick följande svar;

    "Tillskapandet av en lokal genom sammanslagning av förrådsutrymmen kräver beslut av föreningsstämman. Som medlem har du möjlighet att ge in en motion till styrelsen för att lyfta upp frågan på dagordningen. Vi rekommenderar att styrelsen konsulterar en fastighetsjurist för att säkerställa att beslutet tillkommer i behörig ordning."


    Med vänlig hälsning
    Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.