Till senaste kommentaren

Köpa råyta av bostadsrättsförening

Om det finns en möjlighet att köpa en del av trapphuset för vissa lägenheter för att t ex utöka sin hall, hur går föreningen tillväga och kan det finnas skattemässiga negativa konsekvenser för föreningen eller bostadsrättsinnehavaren?

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  Vi kontrollerade detta med våra jurister och fick följande svar.
  Det har varit en längre längre hanteringstid på dessa ärenden och vi beklagar att du har fått vänta på svar.


  "Beslut om medlems rätt att förvärva del av trapphus för införlivning i sin bostadsrätt ska tas av föreningsstämman.
  När gemensam yta ianspråktas av föreningen krävs att berörda medlemmar samtycker till beslutet. Om alla berörda inte samtycker, kan beslut tas på stämman med kvalificerad majoritet samt att föreningen ska hänskjuta frågan till Hyresnämnden för prövning. Förutsatt att beslutet fattats i behörig ordning, kan ytan därefter införlivas i bostadsrätten genom tilläggsupplåtelseavtal.
  Förfarandet brukar inte leda till en skattemässig konsekvens för föreningen, men alla parter rekommenderas att kontakta en skattejurist för denna bedömning. "

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.