Till senaste kommentaren

kopplingen mellan underhållsplanen, flerårsbudgeten och årsredovisningen

Hej! Jag har en fundering kring hur underhållsplanen, flerårsbudgeten och årsredovisningen hör ihop. I vilken ordning sker vad och vad visar de olika rapporterna.
Tack på förhand!

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Linnea och tack för din fråga!

  Underhållsplanen dokumenterar fastighetens skick och framtida behov av underhåll. Vid t ex ett styrelseskifte säkerställer en dokumenterad underhållsplan att behovet och planeringen gällande underhållet i föreningen finns fortsatt tillgängligt för styrelsen.

  En flerårsbudget är en budget som sträcker sig flera år fram i tiden som används för att se till att föreningen har ekonomi för att kunna genomföra planerade underhåll samt sina löpande kostnader.

  Underhållsplanen och flerårsbudgeten hör ihop då båda är nödvändiga för styrelsens planering. Underhållsplanen visar vilka underhåll föreningen behöver göra och flerårsbudgeten använder man för att ta höjd för eventuella avsättningar för de kommande åren så att finansieringen av underhållsåtgärderna är säkrade och storleken på avgiften är i proportion till bl. a. underhållsbehovet.

  SBC rekommenderar alla föreningar att ha en bra planering för hur man förvaltar sin fastighet och i det arbetet så är både underhållsplanen och flerårsbudgeten viktiga verktyg. Ni kan beställa underhållsplaner och flerårsbudget av oss och vi kan även hjälpa er med att uppdatera en befintlig underhållsplan.

  Årsredovisningen är en rapport som visar föreningens räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret. Årsredovisningen ska upprättas varje år, vanligtvis senast sex månader efter verksamhetsårets slut. Detta styrs av föreningens stadgar. Årsredovisningen hör inte ihop med underhållsplanen eller flerårsbudgeten förutom att den i efterhand kan visa hur bra den plan föreningen satt har fungerat.


  Henrik Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.