Krav på flera anbud?

Hej. Finns det några juridiska krav på att en styrelse måste ta in fler anbud än ett, eller är det bara en rekommendation? Har jag som föreningsvald revisor något krav på mig att ev. protestera mot att bara ett anbud tas in och verkställs? Jag har inga åsikter om styrelsen hantering i detta fallet för övrigt.
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Jarl och tack för din fråga!

  Detta var något vi kontrollerade med en jurist och fick följande svar;

  "Nej, det finns inget sådant krav, dock måste styrelsen främja medlemmarnas ekonomiska intressen i föreningen. I styrelsens omsorgsplikt ligger bl.a. att se till att beslutsunderlaget är tillräckligt. Det är en rekommendation att jämföra olika anbud så att styrelsen inför medlemmarna kan motivera valet på ett sakligt, välgrundat sätt."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.