Till senaste kommentaren

Lämna ifrån sig nyckel till styrelsen

Hej!
Vår styrelse har beslutat att göra en relining av våra avloppsrör. Nu begär styrelsen att få våra nycklar så att företaget obehindrat kan ta sig in i våra lägenheter. Först om ett halvår får vi tillbaka nyckeln. Vi tycker att detta känns olustigt. Om något försvinner från vår lägenhet kan försäkringsbolaget motsätta sig ersättning med hänvisning till att nycklarna varit utlånade. Vi har förklarat att vi kan vara hemma och öppna dörren de dagar reliningföretaget behöver komma in i vår lägenhet. Kan styrelsen trots det kräva att vi lämnar ifrån oss nyckeln?
Vår brf är medlem i SBC.

Kommentarer

 • Hej Anders och tack för din fråga!

  Jag tog din fråga vidare till våra jurister och fick följande svar;

  "Styrelsen har rätt att få komma in i lägenheten när det
  behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller
  har rätt att utföra. Föreningen ska se till att bostadsrättshavaren inte
  drabbas av större olägenhet än nödvändigt. Exakt hur det ska gå till i
  praktiken svarar inte lagen på. Om försäkringen sätts ur spel genom det här
  förfarandet kan det ju vara en olägenhet för bostadsrättshavaren. Det torde
  räcka med att bostadsrättshavaren tillser att lägenheten är tillgänglig när
  föreningens hantverkare behöver ha tillgång. Att inte lämna tillträde när
  föreningen har rätt till det kan få stora konsekvenser för en
  bostadsrättshavare. Bland annat kan föreningen tilltvinga sig tillträde med
  hjälp av kronofogden och nyttjanderätten kan även förverkas."

  (En kommentar till ditt inlägg är att föreningen är kund till SBC, och ej medlem, då vi ej har medlemmar. Det har ingen betydelse för frågan, men kan vara bra att veta)

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Om bostads förening kräver nyckel för tillgång. Bosträttsägaren har sagt att lägenheten är tillgänglig x datum. Personen har flyttat ut och har ställd frågan innan nycklar lämnas ut när arbetat startar vem som genomför arbetet och när man kan flytta in. Dvs begärt underlag som visar när det startar. Vidare har personen har redan  kontaktat styrelsen så man kan lämna in nyckeln även om man inte fått svar. Dom verkar Styrelsen tar inte emot nyckeln ännu. Kan man lämna i kuvert och skriva att nyckeln har lämnats in den dag och plats bostadsrättens kontor så man uppfyller kraven att dom har en nyckel. Med ett fysiskt vittne eller måste jag lämna nyckel till jurist?
 • Hej Villy och tack för frågan!

  Detta är det svar en av våra jurister gav (detta är ett generellt svar då SBC ej ger råd till enskilda medlemmar);

  "Enligt 7 kap. 13 § bostadsrättslagen har företrädare för föreningen rätt att komma in i lägenheten när det behövs för att utöva tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra (t.ex. om det finns en brist i bostadsrättshavarens lägenhet som han försummat att åtgärda och det finns risk för annans säkerhet eller för omfattande skador på annans egendom).
  Det enda lagen säger i den situationen är att medlemmen är skyldig lämna tillträde, vilket kan ske genom att medlemmen släpper in styrelsen. Om medlemmen inte lämnar tillträde när föreningen har rätt till det kan föreningen vända sig till kronofogden för att tilltvinga sig ett tillträde. En vägran att lämna tillträde kan också leda till att nyttjanderätten förverkas och att medlemmen sägs upp och lägenheten går till tvångsförsäljning."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.