Lika behandlingsprincipen

Hej,
Vår förening består av 190 lgh i form av radhus fördelade på tre olika fastigheter vilket innebär att det inte finns några tomt- eller fastighetsgränser andra än de som är angivna på karta eller som finns i form av diverse hårdgjorda ytor. Mig veterligen ingick det aldrig någon mark/tomt i upplåtelseavtalen vilket innebär att föreningen ansvarar för marken.
Fråga: Hur kan styrelsen neka en medlem till att uppföra/bygga/genomföra något som är i princip identiskt som det någon annan fått godkänt att göra tidigare om de (styrelsen) inte på något sätt kan bevisa att det kan vara till fara för varken fastigheten eller övriga medlemmar?

/Dennis

Kommentarer

 • Hejsan Dennis och tack för din fråga!

  Vi tog frågan vidare till våra jurister och fick följande svar;

  "Mot bakgrund av informationen i frågan ingår inte marken i bostadsrättsupplåtelsen. Vad gäller ingrepp inom lägenheten får styrelsen som du skriver endast vägra tillstånd om en åtgärd är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Men vad gäller ingrepp utanför lägenheten har styrelsen alltid rätt att säga nej, och det krävs då inte att föreningen kan bevisa påtaglig olägenhet eller skada.

  Din fråga tangerar dock frågan om ett beslut att neka brukande av marken kan strida mot den s k likhetsprincipen: ”Andra har fått göra samma sak tidigare”.

  Likhetsprincipen innebär att föreningen är skyldig att behandla alla medlemmar lika. Likhetsprincipen är dock inte utan undantag. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1977 s. 393 uttalat att likhetsprincipen ska förstås på så sätt att medlemmar inte får behandlas olika om det inte finns sakliga skäl. Det innebär i all enkelhet att en medlem inte utan vidare kan hävda sin rätt att bygga om sin lägenhet på visst sätt för att en annan medlem fått göra det tidigare. Det måste ske en bedömning i det enskilda fallet. Det kan var så att någon tidigare fått ta ner en bärande vägg och byggnaden nu inte tål att fler väggar tas ner. Det finns då ett välgrundat objektivt (sakligt) skäl att neka åtgärden, även om andra tidigare har fått göra det.

  Det styrelsen i det här fallet kan göra är att konsultera en av SBC:s jurister närmare huruvida det i det här enskilda fallet skulle strida mot likhetsprincipen att neka tillstånd till att använda marken, eller om något av de undantag som finns är tillämpliga. Kontakta juridik@sbc.se för en förfrågan."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Jag vill integrera mitt vindsförråd till min lägenhet då jag bor högst upp. Andra medlemmar har köpt vinden ovanför sina lägenheter för ett antal år sedan efter stämmobeslut. Nyligen integrerade en av dem sitt vindsförråd till sin lägenhet. Han betalade marknadspris vilket jag också vill göra. Kan föreningen neka mig att köpa? Mitt förråd tillhör enligt SCB min lägenhet och då det ligger på en hörna och inte påverkar andras frihet på vinden anser jag att likabehandlingsprincipen bör gälla. Som jag ser det finns inga sakliga skäl att neka då det absolut inte påverkar någon annan. Enda skillnaden är att det blir riktiga brandväggar runt om istället. Vad gäller?
  Anders

 • Hej Anders och tack för frågan!

  Svaret vi fick då vi kontrollerar med jurist blev;

  "Om det är samma förutsättningar som i de tidigare fallen och inte heller finns andra sakliga skäl till olikbehandling skulle man kunna argumentera för att du har rätt att införliva ditt förråd med lägenheten.
  SBC kan dock inte ge råd till enskilda medlemmar då vi företräder föreningarna, men styrelsen är välkommen att kontakta oss för råd i den aktuella situationen"

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.