Moms visas för vatten- och elförbrukning på avierna

Med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 3 december 2019 är individuell mätning (IMD) numera skattepliktig. Det innebär att din bostadsrättsförening måste redovisa moms på IMD till Skatteverket. Från och med kvartal 3 2020 redovisas därmed moms på avierna med IMD. Har du inte debiterats något momsgrundande belopp tidigare har det då inte redovisats någon moms på dina avier.

Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.