Motion inför årsstämma
vår förening har årsstämma den 17 maj 2022. När ska motioner inkomma senast? Ska de skickas även till er?

Tack på förhand,
Hanna

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  Detta är svaret vi fick då vi tog frågan vidare till en av juristerna.
  "Motionstiden regleras i föreningens stadgar. Om det inte framgår av stadgarna bör styrelsen informera om sista dag för när motioner ska vara inlämnade. Om SBC efter uppdrag från föreningen bistår som ordförande på stämman så ska motionerna tillsändas SBC i god tid före stämman."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • HejSnart har vår förening årsstämma, kan styrelsen neka att ta med en inlämnad motion med motiveringen att frågan är ett styrelsebeslut och inte ett stämmobeslut?Tack för snabbt svarSven
  Sven
 • Hej och tack för din fråga!

  Vi kontrollerade med en jurist och fick svaret nedan.

  "Styrelsen bör vara restriktiv med att neka att ta med en inlämnad motion till årsmötet. Dock ska motionen vara föremål för beslut av stämman. En alternativ lösning är att ta med motionen till stämman och att styrelsen föreslår att stämman att avslå motionen på grunden att det ligger inom styrelsens kompetensområde att ta beslutet."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.