Nyttjanderätt av tomt

Hej! Vi bor i en liten nybildad brf med friliggande hus och kedjehus. Till dessa ingår en tomt/gräsmatta. Vi är osäkra på vad vi får gör på våra respektive tomter som inte kräver bygglov tex anlägga rabatter, plantera buskar, träd, sätta  stenläggningar etc. Har läst igenom stadgar men där står inget. I överlåtelseavtalet har vi skrivit under ett nyttjanderättsavtal där det står att vi måste sköta häckar och gräsmattan på ett visst sätt samt följa de trivsel/ordningsregler som styrelsen tagit fram. I och med att vi är rätt så nya förening har inget sådant tagits fram ännu. Innebär det att vi kan göra rabatter och planter det vi vill?

Kommentarer

  • Hej Maria och tack för din fråga!

    Detta är svaret vi fick då vi tog frågan vidare till en av våra jurister;

    "Enligt nyttjanderättsavtalet har ni rätt att nyttja ytan på vissa villkor. Om avtalet inte reglerar vad ni får göra så bör ni kontakta styrelsen för att säkerställa det."

    Med vänlig hälsning
    Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.