Överlåtelsefråga

Hej, kan ni beskriva steg för steg, vad som ska göras vid överlåtelse av bostad till barn? Vad en brf behöver för att kunna godkänna en ny medlem? Det nämns även något om pant och bank. Oklart dock vad det innebär. Tack
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Maria och tack för din fråga!

  Generellt så behövs ett överlåtelseavtal (vanligen köpebrev eller gåvobrev) och en ansökan om medlemskap för att överlåta en bostadsrätt.

  Vi kontrollerade med handläggarna som sköter om lägenhetsregistret om det är något särskilt som gäller vid överlåtelse till någon under 18 år och svaret är då;

  "Om man överlåter en bostadsrätt till ett barn under 18 år så krävs det att ett samtycke från överförmyndaren måste inhämtas och lämnas till föreningen tillsammans med överlåtelsehandlingen i samband med ansökan om medlemskap. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Vissa kommuner har istället en överförmyndarnämnd som utför samma uppgifter.
  När ett barn är under 18 år är det föräldrarna som sköter förvaltningen av barnets tillgångar. Om en förälder ska ge en bostadsrätt i gåva till sitt eget barn innebär det alltså att föräldern juridiskt sett både ger och tar emot gåvan. Då krävs det också att man ansöker om en god man som kan tillvarata barnets ekonomiska intressen. Ansökan om en god man görs hos överförmyndaren."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.