Pandemilag och gemensamhetslokal

Hur ska styrelsen göra för att hyra ut en lokal med övernattningsmöjligheter, utan att föreningen ska behöva ta konsekvenserna OM det vistas mer än 8 personer i lokalen?

Kommentarer

  • Hej Emma och tack för din fråga!
    Vi tog hjälp av våra jurister angående denna fråga och fick följane svar;

    "Föreningens uthyrning av lokal träffas av pandemilagens begränsning av antalet personer som får vistas i lokalen. Det är bäst att reglera detta som ett villkor i hyresavtalet där brott mot förpliktelsen kan leda till avtalets upphörande och avhysning. Det är en god idé att diskutera innehållet i ett sådant avtal med en jurist för att det ska anpassas efter gällande lag och er speciella situation och behov. SBC:s jurister har stor vana av att hantera hyresrättsliga frågeställningar och kan vara behjälpliga. De nås på juridik@sbc.se."

    Med vänlig hälsning
    Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.