Per capsulam-stämma

Hej. Vi vill hålla en stämma per capsulam och har några frågor:

1. Måsta alla medlemmar i föreningen skriva på protokollet? Vi vet t ex att flera arbetar utomlands, någon är aldrig hemma, någon så gammal att hen inte är intresserad osv. Räcker det med att vi i styrelsen har ansträngt oss att verkligen nå alla medlemmar och således kan få ihop 90-99% av alla underskrifter, eller faller hela stämman om ett litet fåtal av olika anledningar inte skriver på i slutändan. Hur många underskrifter krävs för att protokollet ska vara giltigt?
2. Hur lång tid på sig har styrelsen att samla in underskrifterna?
3. Om vi skulle hålla en fysisk stämma, hur många personer kan representeras av ett och samma ombud?

Tack för hjälpen
/Henrik
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Henrik och tack för frågan!

  Efter kontroll med juridikavdelningen så fick vi detta svar;

  "1. Samtliga röstberättigade måste samtycka till det. Därför är det svårt i större föreningar där också medlemmarna bor utspritt som du skriver. Det lämpar sig för små föreningar där det råder konsensus.
  2. Stämman anses avhållen när den sista röstberättigade undertecknat protokollet.
  3. Enligt en ny tillfällig lag som gäller fram till årsskiftet kan styrelsen besluta att ett ombud får företräda i princip obegränsat med medlemmar via fullmakt.

  Ett bra alternativ är att hålla en hybridstämma - dvs. en stämma som leds från en fysisk plats men där medlemmarna har möjlighet att närvara och rösta digitalt. Genom ett förslag på ny tillfällig lag som sannolikt träder i kraft 18 maj kommer helt digitala stämmor att kunna hållas i kombination med poströstning, alternativt att endast poströstning kan genomföras. Kontakta SBC på juridik@sbc.se för bokning och hjälp."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.