Rätt till avgiftsänkning

Hej,

Vi har några boende i våran förening som har haft olika problem med ventilationen i deras radhus. Allt i från att den har varit helt avstängd periodvis till att den fungerat bristfälligt i över 2 månader. Felen har både varit skador på grund av olyckhändelse och garanti ärenden och dröjsmålen med att få det fixat har till största del berott på långa leverantider för ersättningsartiklar.

Så till mina frågor:
Har en boende rätt att kräva avdrag på sin avgift för bristande funktion på ventilationen?
Kan föreningen i normala fall få ersättning för sådana avdrag på sin försäkring eller måste det tas från föreningens kassa?
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Jimmy och tack för din fråga!

  Vi kontrollerade detta med våra jurister och fick då följande svar.

  "Föreningen har en laglig skyldighet att hålla lägenheterna, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte åvilar bostadsrättshavarna. Om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande, har bostadsrättshavarna rätt till nedsättning av årsavgiften.
  Vad som ersätts ur föreningens försäkring bör följas upp med försäkringsbolaget."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.