Rensa i förråd

Vi har ett gemensamt förråd i föreningen som har blivit överfullt av mest möbler. Om vi har uppmanat alla medlemmar att märka upp sina ägodelar kan vi då slänga / skänka bort det som står kvar Omärkt?

Kommentarer

 • Hej och tack för frågan!

  Följande svar fick vi på frågan då vi kontrollerade den med vår juridikavdelning;

  "Är ägaren känd så ska föreningen uppmana ägaren att hämta egendomen, sker inte det så kan föreningen ansöka om särskild handräckning hos kronofogden för omhändertagande av föremålen.
  Är ägaren okänd däremot så gäller lagen om hittegods. Föreningen får ta hand om föremålet och ska göra en polisanmälan. Om ägaren inte hör av sig inom 3 månader tillfaller egendomen föreningen (som kan kasta den).
  Saker som uppenbart saknar värde kan kastas, men det kan vara svårt för föreningen att göra den bedömningen. Det bästa är i så fall att upprätta en förteckning över föremålen som ska kastas och låta den bevittnas av utomstående, som bevis."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.