Till senaste kommentaren

Ska vår förening göra en radonmätning?

Vår förening har blivit kontaktad av företag som påstår att förutom OVK så ska även radonmätningar göras enligt lag. Stämmer detta? Och om så, gäller detta även nya fastigheter?
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Ja detta stämmer.

  Vänligen kontakta miljöförvaltningen i er kommun, under vilken tillsynsansvaret faller för radonmätning, för att veta mera vad som gäller just er förening.

  Om SBC sköter förvaltningen för föreningen så har vi ramavtalade företag som kan hjälpa er med radonmätning, se under fliken Huset i kundportalen ”Vår BRF”.
  Henrik Kundtjänst
 • Kan du sælge en lejlighed uden at informere om radon problemer.

  Kan du sælge en lejlighed uden en magt test, og du kan bruge en energi-test fra en anden lejlighed.

  Det drejer sig om en bolig rätrsforening.

  MVH
  Nils Magnus
 • Hej och tack för din fråga!

  Jag kontrollerade med våra jurister och fick följande svar;

  "Det låter som att det rör sig om en köprättslig fråga, då en medlem ska sälja sin lägenhet. En förening upplåter lägenheter och har som sagt skyldighet att göra radonmätningar i egenskap av fastighetsägare och måste vidta åtgärder mot olägenheter för människors hälsa. En säljare av en lägenhet har enligt köplagen en upplysningsplikt. Det framgår av 19 § i köplagen där det står att varan, här bostadsrätten som betraktas som lös egendom och därmed faller under köplagen, kan anses vara felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Att inte upplysa om radonproblem som man känner till skulle därmed kunna aktualisera ett felansvar. För att få en helt riktig bedömning, vad det är för radonhalter och vilken prispåverkan det skulle kunna ha, är det dock säkrast att konsultera en av SBC:s jurister som är specialiserade på bl.a. köprättsliga frågor avseende bostadsrättsköp."


  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.