Snöröjning

Hej,
Vem har ansvaret vid ev olycka om föreningen lagt ut snöröjning på entreprenör som enl avtalet själv avgör när snöröjning/sanding skall ske.

Kommentarer

 • Hej Anders och tack för din fråga!
  Jag kontrollerade frågan med våra jurister och fick följande svar:

  "Frågan har prövats och avgjorts av Högsta domstolen. Målet finns att läsa på följande länk:

  https://lagen.nu/dom/nja/2005s372

  Bestämmelsen i 3 kap. 3 § ordningslagen innehåller regler om fastighetsägarens ansvar, förutom för att avlägsna snö och is, även för att avhjälpa brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som riskerar att skada personer och egendom på offentlig plats.

  För att avhjälpa brister på en byggnad eller övervaka byggnaden i enlighet med vad som föreskrivs i 3 § ordningslagen kan en ägare behöva anlita fristående fackmän eller entreprenörer. Ordningslagens bestämmelse kan emellertid inte anses innebära att en fackman eller entreprenör enbart på grund av bestämmelsen inträder i ägarens garantställning om han anlitas för att utföra åtgärder av det angivna slaget på byggnaden. Det måste i stället prövas om en garantställning inträder på grund av själva åtagandet.

  Det som får prövas är vad som avtalats mellan fastighetsägaren och i det här fallet snöröjningsentreprenören och om entreprenören vidtagit tillräckliga åtgärder. Det låter som att entreprenören i ert fall haft ansvaret för att göra bedömningen när snöröjning ska ske och har han varit vårdslös vid den bedömningen med följden att det inträffat en olycka torde han också ansvara för det.

  Om det uppstår oenighet med entreprenören gällande ansvaret är det en god idé att kontakta SBC:s jurister som kan åta sig att göra en grundlig bedömning av ansvarsfrågan.
  "

  Med vänlig hälsning

  Henrik Kundtjänst
 • Till Henrik!
  Tack för snabbt och klargörande svar ang snöröjningsansvar.
  Hälsar
  Anders

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.