Stämmobeslut

Styrelsen beslutade att hålla årsstämman per capsulam med krav på 100% enighet för att beslut ska gå igenom. 3 medlemmar reserverade sig skriftligt till följd att visa beslut inte fattades.  Jag som medlem önskar nu se dessa skriftliga reservationer,  men styrelsen hävdar att de är sekretessbelagda på grund av att "ingen ska hängas ut". Jag anser att jag har rätt att se dem,  som om det hade varit en fysisk stämma så jag hade fått höra de andras argument och se hur andra röstade.  Ingen hemlig omröstning hade begärts. Har styrelsen rätt att förvägra mig som medlem att ta del av de underlag som fanns för beslut i denna per capsulam stämma då endast styrelsen närvarade?
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Magnus och tack för din fråga!

  Vi beklagar den förlängda svarstiden som råder just nu. Här kommer svaret från en av våra jurister;

  "SBC kan inte råda enskilda bostadsrättshavare hur de ska agera vid en oenighet med styrelsen då SBC endast företräder föreningen (samtliga medlemmar) som företräds av styrelsen. Vad gäller per capsulam-beslut finns inga tydliga förfaranderegler enligt lag utan förfarandet bygger på principen att om alla bostadsrättshavare samtycker kan man frångå de regler som gäller för stämman. Då samtycke inte erhållits från alla kan årsstämman inte anses ha avhållits och det finns således inget stämmoprotokoll som i annat fall ska hållas tillgängliga för medlemmarna."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.