Till senaste kommentaren

Störande ljud från vattenledningar

När grannen ovanför tvättar så låter det som i bifogad fil i  min lägenhet. Har försökt få styrelsen att konsultera företag om hur vi kan komma tillrätta med felet men styrelsen säger att jag ska bekosta detta själv. Men ljudet kommer ju inte från min lägenhet. Jag kan väl inte kräva att mina hantverkare ska ha tillgång till grannarnas lägenheter? På vem faller ansvaret, mig eller fastigheten, dvs föreningen?
Mvh

Kommentarer

 • Hej Ewa och tack för din fråga!

  Vi beklagar den förlängda svarstiden!

  Vi kontrollerade detta med en jurist och svaret är;

  "En bostadsrättshavare ska använda sin lägenhet så att de boende runt omkring inte störs. Vissa vardagliga ljud får man tåla när man bor i flerbostadshus. Dock får det inte låta hur mycket som helst, folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för bullernivåer. Ytterst är det upp till föreningen att utreda om det förekommer olägenheter för människors hälsa i form av skadliga ljudnivåer. Det kan bero på gamla rörledningar (föreningen ansvarar för de ledningar som betjänar fler än en lägenhet som föreningen har försett lägenheterna med, tidigare vad som kallades stamledningar i lagen) eller bristfällig isolering. Det kan också bero på att grannen t.ex. använder tvättmaskinen på udda tider på dygnet och därmed bryter mot eventuella ordningsregler som föreningen satt upp. Det kan då vara fråga om störningar som styrelsen har att agera på om det försämrar boendemiljön på ett oacceptabelt sätt eller är skadligt för hälsan. Ljudstörningar kan vara komplexa och upplevelsen av ljud kan vara subjektiv, varför det är svårt att svara på dels vad det beror på och dels om det är någon störning i lagens mening, utifrån den information som framgår i frågeställningen. Om styrelsen inte utreder saken, kan man vända sig till miljöförvaltningen i kommunen.
  SBC företräder dock endast bostadsrättsföreningar, varför någon ytterligare konsultation eller vägledning till enskilda bostadsrättshavare inte kan lämnas. Styrelsen är välkommen att kontakta SBC:s jurister om de är osäkra på hur de bör agera i den aktuella situationen."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.