Styrelseledamot efter utträde

Om en styrelseledamot utträtt som medlem efter att ha sålt sin bostadsrätt, har den person automatiskt avgått även som styrelseledamot? Eller krävs det ett besked från personen om att han eller hon utträder eller ett stämmobeslut om nyval? Hälsn Per (föreningsnamn borttaget av SBC) (en förening med era mönsterstadgar)

Kommentarer

 • Hej Per och tack för din fråga!

  Detta är svaret vi fick då vi kontrollerade detta med en jurist;

  "Frågan regleras i 7 kap. i Lagen om ekonomiska föreningar. I 14 § står det om en styrelseledamots förtida avgång. Där anges att ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid om styrelseledamoten anmäler hos styrelsen att han vill avgå. Ändringar i styrelsens sammansättning, har enligt 13 § (14 § hänvisar dit i fråga om verkan av ledamotens avgång) verkan först från den tidpunkt då anmälan om registrering inkom till Bolagsverket (eller den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på)."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Tack för svaret, men de bestämmelserna har jag klart för mig. Grejen var att styrelseledamoten, vald vid stämman våren 2020, sålde bostadsrätten därefter  och utträde som medlem i februari i samband med köparens tillträde. Så frågan var om personen, utan att anmäla sitt frånträde som styrelseledamot, fortfarande kan vara styrelseledamot trots att han efter utträde inte är medlem i föreningen. Tacksam om ni har svar på den frågan. Hälsn Per
 • Hej!

  Frågan skickades till jurist igen som kom med följande svar

  "Huvudregeln är att styrelseledamot ska vara medlem i föreningen, men undantag kan framgå av stadgarna.

  Oaktat detta är det så att både beslut att utse ledamot och en ledamots avgång får verkan först när den anmäls till Bolagsverket. Bestämmelsen innebär att avträdande styrelseledamot kan hållas ansvarig för händelser i föreningen, trots att han eller hon tror sig inte längre vara ansvarig. Den som tillträder eller avträder som styrelseledamot bör därför se till att Bolagsverket har tagit emot registreringsanmälan. Anmälan kan göras av föreningen eller av den som anmälan gäller"

  Med vänliga hälsningar
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.