Underhållsplan

vår brf vill inte tillgängliggöra underhållsplanen, men jag vet att den inte följs. vilka krav har styrelsen att följa en upprättad underhållsplan? Inga alls?
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej och tack för ditt inlägg!

  Vi har för tillfället längre hanteringstid på våra forumärenden och vi beklagar att du har fått vänta på svar.

  Vi kontrollerade detta med en av våra projektledare och fick följande svar;


  "Jag skulle säga att en underhållsplan är ett underlag för styrelsen för planering av underhållet. Styrelsen har dock inga skyldigheter att följa den. Däremot kan det i stadgarna finnas en bestämmelse att avsättning till fond för yttre underhåll ska baseras på en underhållsplan. Om detta är fallet är det av yttersta vikt att föreningen har en professionellt upprättad och uppdaterad plan. Om styrelsen då väljer att inte följa planen blir avsättningar ”fel”.
  Medlemmar kan motionera om att genomföra underhållsåtgärder på föreningsstämman och om motionen då skulle bifallas måste styrelsen följa den. Det är dock olämpligt att stämman beslutar att styrelsen ska följa underhållsplanen till punkt och pricka då en underhållsplan är ett levande dokument och omprioriteringar kan behövas ibland. Annars kan man naturligtvis rösta för att byta ut styrelsen."


  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.